řidičské oprávnění od 19.01.2013

22.11.2012 10:49

 

 

 

Vymezení skupin řidičských oprávnění

(od 19. ledna 2013)

 

Skupina

 

Vozidla spadající do dané skupiny

 

Minimální věk pro udělení

Rovnocennost s jinými skupinami (tj. vozidla jiných skupin, která lze s oprávněním této skupiny řídit)

AM

motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h:

 1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
 2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
 3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
 • 15 let

---

A1

 1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
 2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW
 • 16 let

AM

B1 do 125 cm3 a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

A2

motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

 • 18 let

AM,

A1

A

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW
 • 24 let,
 • 21 let (pro tříkolová),
 • 20 let (je-li min. 2 roky držitelem A2)

 

AM,

A1,

A2

B1 o hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

B1

čtyřkolová motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupiny AM), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží

 • 17 let

AM,

A1 tříkolová

B

motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2 a A), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg

 • 18 let

AM,

A1 s automatickou převodovkou,

A tříkolová (od 21 let)

B1

C1

motorová vozidla (s výjimkou traktorů), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

 • 18 let

AM

C

motorová vozidla (s výjimkou traktorů a vozidel skupiny C1), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

 • 21 let,
 • 18 let (jen pro stanovená vozidla)*),
 • 18 let (jen pro stanovené případy)**)

AM,

C1

D1

motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, s více než 8, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

 • 21 let

AM

D

motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupiny D1) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

 • 24 let,
 • 21 let (jen pro stanovená vozidla)*),
 • 21 let (jen pro stanovené případy)**),
 • 23 let (jen pro stanovené případy)***)

AM,

D1

B+E

jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, avšak nepřevyšující 3 500 kg

 • 18 let

AM

C1+E

jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené

1.   z vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo

2.   z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg

 • 18 let

AM,

B+E

C+E

jízdní soupravy složené z skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

 • 21 let,
 • 18 let (jen pro stanovené případy)**)

AM,

B+E,

C1+E,

D+E (jen pro držitele D)

D1+E

jízdní soupravy složené z vozidla skupiny D1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

 • 21 let

AM,

B+E

D+E

jízdní soupravy složené z vozidla skupiny D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

 • 24 let,
 • 21 let (jen pro stanovené případy)**),
 • 23 let (jen pro stanovené případy)***)

AM,

B+E,

D1+E

T

zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

 • 17 let

---

Poznámka:

Řidičská oprávnění jednotlivých skupin a podskupin udělená před 19. lednem 2013 zůstávají zachována v rozsahu, jaký měla podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném do 19. ledna 2013; tato řidičská oprávnění opravňují od 19. ledna 2013 rovněž k řízení motorových vozidel, která jsou do skupin vozidel se shodným označením nově zařazena, pokud tomu nebrání omezení nebo podmínění řidičského oprávnění.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Autoškola Koutný Jiráskova 1320
Rychnov nad Kněžnou
51601
(budova ministerstva zemědělství, naproti OD. Kněžna, mapa v kontaktech.)
728 114 542

žádost  (žádost o přijetí k výuce a výcviku oboustranné ) 

 
 
 
 
 
 

Otevírací doba

Po. : 9.00 - 17.00
Út. : 9.00 - 15.00
Stř.: 9.00 - 17.00
Čt. : 9.00 - 15.00
Pá. : 9.00 - 15.00