Ztráta řidičského průkazu

20.11.2012 21:47

 

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

 
 
 
 •  
 •  
 • držitel řidičského oprávnění je při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení ŘP nebo mezinárodní ŘP povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa svého trvalého pobytu;
 • v případě odcizení osoba předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR předložit oznámení o odcizení z oddělení Policie ČR, kde tuto skutečnost hlásil; není nutné hlásit ztrátu ŘP policii, přesto takový postup doporučujeme 
 • dalšími doklady, které je potřeba předložit, jsou doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), v případě poškození ŘP nebo mezinárodní ŘP i poškozený průkaz, a jednu barevnou nebo černobílou fotografii 35x45 mm spolu s vyplněnou žádost o vydání ŘP
 • obecní úřad s rozšířenou působností vydá „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP", které jako náhrada ŘP platí pouze na území ČR po dobu 30 dnů; jako náhrada za mezinárodní ŘP se vydává nový mezinárodní ŘP
 • vydání „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP"  nepodléhá správnímu poplatku
 • správní poplatek za vydání druhopisu ŘP nebo mezinárodního ŘP je zákonem stanoven ve výši 50,- Kč
 • v případě nedodržení předepsaných povinností ze strany držitele řidičského oprávnění může být uložena sankce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • právní postup vyřízení požadavku je stanoven:
  Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silniční provozu), ve znění pozdějších předpisů,vyhláškou č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vyhledávání

Kontakt

Autoškola Koutný Jiráskova 1320
Rychnov nad Kněžnou
51601
(budova ministerstva zemědělství, naproti OD. Kněžna, mapa v kontaktech.)
728 114 542

žádost  (žádost o přijetí k výuce a výcviku oboustranné ) 

 
 
 
 
 
 

Otevírací doba

Po. : 9.00 - 17.00
Út. : 9.00 - 15.00
Stř.: 9.00 - 17.00
Čt. : 9.00 - 15.00
Pá. : 9.00 - 15.00