info.

08.07.2013 11:56

Výpis z bodového hodnocení

  žádost o výpis z bodového hodnocení podává řidič u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa obvyklého bydliště žádost o výpis z bodového hodnocení musí mít písemnou formu k žádosti musí být doložen platný doklad...
20.11.2012 21:47

Ztráta řidičského průkazu

  Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu           držitel řidičského oprávnění je při ztrátě,...
19.11.2012 16:48

,,Jak nedostat body"

  Ministerstvo dopravy opakovaně veřejnosti předkládá seznam nejčastějších přestupků a trestných činů, kterých se řidiči dopouštějí a za které jsou jim evidovány body. Struktura těchto  nejčastějších přestupků se během doby zavedení bodového systému v České republice  (tj. od...
15.11.2012 19:07

Formulář dopravní nehody

  Formulář záznamu o dopravní nehodě       Vyjádření k povinnosti mít ve vozidle záznam o dopravní nehodě   S účinností od 1. ledna 2009 dochází k novelizaci ustanovení § 47 odst. 3 písm. g)...
15.11.2012 11:41

Platné řidičské průkazy

    Řidičské průkazy vydáváné v rozmezí 1. 1. 2001 - 30. 4. 2004 povinná výměna do 31. 12. 2013 (v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.) Typ 6         Typ 7 vydáván od 1. 5. 2004 datum platnosti je vyznačeno na přední straně...
15.11.2012 11:37

Jak postupovat při výměně řidičského průkazu

  Jak postupovat při výměně? Výměny ŘP provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) příslušný podle místa trvalého pobytu držitele ŘP na území České republiky. Pro účely této výměny „si přineste“ jednu barevnou nebo černobílou fotografii průkazkového...
15.11.2012 11:33

Nejčastější dotazy

  Nejčastější otázky a odpovědi! Kdy si mám vyměnit ŘP, který byl vydán v roce 2002? V případě, že byl ŘP vydán v období od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, proveďte výměnu nejpozději do 31. prosince 2013. Je možné se nějak vyhnout dlouhým čekacím lhůtám, které lze na konci uvedeného termínu...
15.11.2012 11:25

Výměna řidičských průkazů

  Kterých ŘP se výměna týká? Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti. (v souladu s novelou zákona č. 119/2012...
07.05.2010 19:10

odečtení 3 bodů

  Odečítání 3 bodů - školení bezpečné jízdy       Absolvování školení bezpečné jízdy Školení bezpečné jízdy, po jehož úspěšném absolvování dostane řidič potvrzení o řádném ukončení školení bezpečné...

Vyhledávání

Kontakt

Autoškola Koutný Jiráskova 1320
Rychnov nad Kněžnou
51601
(budova ministerstva zemědělství, naproti OD. Kněžna, mapa v kontaktech.)
728 114 542

žádost  (žádost o přijetí k výuce a výcviku oboustranné ) 

 
 
 
 
 
 

Otevírací doba

Po. : 9.00 - 17.00
Út. : 9.00 - 15.00
Stř.: 9.00 - 17.00
Čt. : 9.00 - 15.00
Pá. : 9.00 - 15.00