Archiv článků

28.08.2013 19:03

Potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (senior)

Podle § 6 odst. 8 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb. musí mít Posudek u sebe při řízení motorového vozidla řidič, který dosáhl věku 65 let.    V případě, že toto potvrzení řidič platné vlastní, ale nemá ho jen u sebe, dopouští se přestupku, který je trestán ve správním řízení pokutou...
08.07.2013 11:56

Výpis z bodového hodnocení

  žádost o výpis z bodového hodnocení podává řidič u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa obvyklého bydliště žádost o výpis z bodového hodnocení musí mít písemnou formu k žádosti musí být doložen platný doklad...
04.03.2013 16:44

rozsah řidičského oprávnění skupiny B po 19.01.2013

  Této informaci by měli věnovat pozornost zejména ti řidiči, kteří mají či získají řidičské oprávnění skupiny B a řídí, resp. chtějí řídit společně s motorovým vozidlem také přípojné vozidlo. S ohledem na nejasnosti, týkající se vymezení...
29.01.2013 12:45

Pozor ! Skútr ke skupině B výhradně na území ČR

  Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, platí už od soboty 19. ledna 2013. Ke změnám došlo nejen u řešení drobných přestupků řidičů, ale například i v oblasti řidičského oprávnění. Řidiči s oprávněním skupiny B mohou nyní jezdit na skútrech...
22.11.2012 10:49

řidičské oprávnění od 19.01.2013

      Vymezení skupin řidičských oprávnění (od 19. ledna 2013)   Skupina   Vozidla spadající do dané skupiny   Minimální věk pro udělení Rovnocennost s jinými skupinami (tj. vozidla jiných...
21.11.2012 20:51

odkaz se otevírá v novém okně

  www.alkohol-test.cz/cz/index.php
20.11.2012 21:47

Ztráta řidičského průkazu

  Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu           držitel řidičského oprávnění je při ztrátě,...
19.11.2012 16:48

,,Jak nedostat body"

  Ministerstvo dopravy opakovaně veřejnosti předkládá seznam nejčastějších přestupků a trestných činů, kterých se řidiči dopouštějí a za které jsou jim evidovány body. Struktura těchto  nejčastějších přestupků se během doby zavedení bodového systému v České republice  (tj. od...
15.11.2012 19:07

Formulář dopravní nehody

  Formulář záznamu o dopravní nehodě       Vyjádření k povinnosti mít ve vozidle záznam o dopravní nehodě   S účinností od 1. ledna 2009 dochází k novelizaci ustanovení § 47 odst. 3 písm. g)...
15.11.2012 11:41

Platné řidičské průkazy

    Řidičské průkazy vydáváné v rozmezí 1. 1. 2001 - 30. 4. 2004 povinná výměna do 31. 12. 2013 (v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.) Typ 6         Typ 7 vydáván od 1. 5. 2004 datum platnosti je vyznačeno na přední straně...

Vyhledávání

Kontakt

Autoškola Koutný Jiráskova 1320
Rychnov nad Kněžnou
51601
(budova ministerstva zemědělství, naproti OD. Kněžna, mapa v kontaktech.)
728 114 542

žádost  (žádost o přijetí k výuce a výcviku oboustranné ) 

 
 
 
 
 
 

Otevírací doba

Po. : 9.00 - 17.00
Út. : 9.00 - 15.00
Stř.: 9.00 - 17.00
Čt. : 9.00 - 15.00
Pá. : 9.00 - 15.00